Logo Netsis Asgari Ücrete Bağlı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İndirimi Uygulaması

tarafından yavuz can özcan
0 yorum
mutes dokuman

2022 yılında uygulanacak olan
Asgari Ücret Tespit komisyonunun aldığı karara

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211217-8.pdf

linkinden erişebilirsiniz.  
 
22/12/2021 Tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen,
(18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra,

kalan tutarına isabet eden ücretlerinin  istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağı.

  • Versiyon geçişi öncesi database backup'ı alınmalıdır
  • 9.39.1 seti yüklenmelidir.
  • Şirket ayı ve yılı Ocak/2022 olmalıdır
  • Şirket Parametreleri>Özel Parametreler ekranına eklenen "Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti Uygulaması" ve "Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti Uygulaması" parametrelerinin işaretli olması.

Önemli Not: Bu parametreler işaretli değil ise bu işyerinde yeni uygulama çalışmayacaktır. Şayet ilgili parametreler işaretlenmeden yeni aya devir yada ay içi devir yapıldıysa parametreler işaretlendikten sonra devir işlemlerinin tekrar yapılması gerekmektedir.

mutes ozel parametre

2022 yasal parametreleri ve gelir vergisi tablosu girilmelidir.

mutes yasal tanımlama
mutes gelir vergisi tablosu

Personel kartlarındaki agi ile ilgili alanlar sıfırlanmalıdır. (\Bordro\İşlemler\Hızlı Değişiklik İşlemleri\Sabit Bilgi Değişikliği ve Ücret Değişikliği)

mutes hılzı degısıklık
mutes hız degs2

Personel Sabit Bilgileri >Personel Ek bilgiler-1 alanına eklenen "istisnaya dahil" kutucuğu işaretlenmelidir. (Toplu olarak yapılmak isteniyor ise Bordro\İşlemler\Hızlı Değişiklik İşlemleri\Hızlı Ücret Değişikliği işleminden yapılabilir).

Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Birden fazla işyerinden aynı tutarda ücret alındığı durumda, istisnayı uygulayacak olan hizmet erbabı kendisi belirleyecektir. İstisnadan faydalanılan işverende, istisnanın tamamından faydalanılamaması durumunda kalan tutar için diğer işverende istisnadan faydalanılması mümkün değildir. Böyle bir durumda parametre bir iş yerindeki personel kartında işaretlenmelidir.
Parametre işaretlenmediği durumda hesaplamalar eskisi gibi olacaktır.

mutes ek bılgı

Asgari Ücretli çalışan için Bürüt 5004 TL

Asgari Ücretli+ Emekli çalışan için Bürüt 5004 TL

Asgari ücret üzerinde alan personel için

Bürüt 10.000 TL

Önemli Not: Yapılan son düzenlemeyle; Net anlaşmalı SGK statüsü Emekli olan asgari ücretli çalışanların, SGK prim hesaplamalarına bağlı olarak net ücreti 4572,405 olarak girilmelidir.

You may also like