Logo Netsis Tarih Kilitleme İşlemleri

tarafından yavuz can özcan
0 yorum
mutes dokuman

Programın kullanımı sırasında belli bir tarihe kadar bütün kayıtların yapılıp,
(örneğin mizanların tutturulup) bu tarihten öncesine herhangi bir kayıt eklenmesi veya yapılmış kayıtlar üzerinde düzeltme, iptal işlemlerinin yapılmasının engellenmesi için “Tarih Kilitleme” işlemi kullanılmaktadır.


Tarih kilitleme işlemi program genelinde belli bir tarih aralığında tanımlanabileceği gibi istenirse modül bazında da kilitleme işlemleri yapılabilmektedir.


Tarih kilitleme işleminin yapılabilmesi için önceilkle Tarih Kilitleme Sınır Aralığı Belirleme ekranından açık tarih
aralığı tanımlanmalıdır.

Burada tanımlanmış olan alt-üst sınır tarih aralığına göre tarih kilidi, modül bazında tarih kilitleme işlemleri için tarih kısıtları verilebilecektir.

Sınır tarihi aralığında yer almayan tarih bilgileri tarih kilitleme ekranlarında kullanılamayacaktır.

Genel>Kullanıcı İşlemlerinden >Tarih Kilitleme İşlemleri

Örneğin, Alttaki Görselde tanımlanmış olan açık tarih aralığı 01.01.2021-31.12.2021 tarih aralığı dışında kalan tarihler için tarih kilitleme ekranlarında kısıt verilemeyeceğine dair sistem uyarı verecektir.

Tarih kilitleme sınır aralığı belirlendikten sonra program üzerinde genel bir kilitleme yapılacak ise Tarih Kilitleme
ekranı üzerinden, istenirse kullanıcı bazında istenirse tüm kullanıcılar için geçerli olacak şekilde tarih kısıtı verilebilir.

mutes tarihkitleme-1

Tarih kilitleme ekranında verilecek olan kısıtın kullanıcılar için ayrı ayrı çalışması isteniyorsa,
bu işlem grup bazında ya da kullanıcı bazında yapılabilir ve her kullanıcının farklı tarih aralığında işlem yapmasına izin verilebilir.

Kullanıcıların çalışmasına izin verilecek tarih aralığı belirlenirken sabit tarih aralığı verilebileceği gibi dinamik tarih aralığı da verilebilir.

Sabit tarih aralığı, kullanıcıların programda hangi açık tarih aralığında işlem yapması isteniyorsa sabit olarak bu
tarihin belirlendiği alandır.

Örneğin aşşağı daki Görselde D1 kullanıcısı için Sabit tarih aralığı seçilmiş ve açık tarih aralığı
01.06.2021- 30.06.2021 olarak belirlenmiştir. Bu durumda bu kullanıcı sadece bu tarih aralığında kayıt, düzeltme, iptal işlemlerini yapabilirken diğer tarihlerde işlem gerçekleştiremeyecektir.


Dinamik tarih aralığı, kullanıcıların programda belirlenen gün sayısı kadar geçmiş ve gelecek dönem kayıtlarında
işlem yapabilmesi sağlanır. Yazılacak gün değerlerinin, önceden belirlenen sınır tarih aralığı içinde olması gerekir.


Dinamik tarih aralığı tanımlanan kullanıcı programa her giriş yaptığında, verilen gün değerlerine göre açık tarih
başlangıç/bitiş tarihleri yeniden düzenlenir.

Çok kullanıcılı ortamlarda (birçok kişinin kayıtlar üzerinde işlem yaptığı durumlarda) yanlışlıkla bile olsa, mizanı
tutturulmuş ve resmi defter raporu alınmış dönemlerin kayıtlarında yapılacak herhangi bir değişiklik sonradan
problem çıkarabilir.


Bunu engellemek için Modül Bazında Tarih Kilitleme ekranı kullanılarak, modül ve program
bazında geçerli olacak, açık tarih aralığı istenirse tüm kullanıcılar istenirse kullanıcı bazında tanımlanabilir.

mutes tarihkitleme-2

Modül bazında tarih kilitleme ekranında grup bazında kilitleme seçeneği seçildiğinde sistem, hani grup için hangi modül ve programa dair açık tarih aralığı girişi yapılacağını sorgular.

Kullanıcı bazında kilitleme seçildiğinde ise kullanıcı no bazında modül ve program için açık tarih aralığı sorgulanır.


Grup ya da kullanıcı kilidi seçimi yapıldıktan sonra, modül ya da program seçimi yapılarak açık tarih aralığının hangi modül ya da program için geçerli olacağı belirlenir. Modül seçimi yapıldıysa sistem alt gride kullanıcı ya da grubun sahip olduğu modül yetkilerini getirecektir ve bunlar için işlem yapılmasına izin verecektir.


Açık tarih aralığı program seçildiyse, modül no alanı aktif olur ,buradan ilgili modül seçilir ve bu modül içinde yer alan kullanıcının yetkisi olduğu alt akranlar grid bölümde listelenerek, hangi programlar için açık tarih aralığı
tanımlanacağı belirlenir.

Modül no rehberinden, kullanıcının yetkisi olmayan bir modül seçilirse sistem yetki verilmesi gerektiğine dair uyarı verecektir.

Yetkilendirme sonrasında bu program için tarih kısıtı verilebilir Tarih kilitleme ekranında bahsedilen sabit tarih ve dinamik tarih aralığı modül bazında tarih kilitleme ekranında da kullanılabilmektedir.


Örneğin,D1 kullanıcısının Fatura modülüne yetkisi bulunmakta ve bu modül içinde yetkisi olan Satış
Faturası ve Satış İrsaliyesi ekranlarında işlem yapacağı açık tarih aralıkları belirlenmiştir.

Buna göre kullanıcı Satış Faturası girerken 01.07.2021-20.07.2021 tarihleri arasında işlem yapabilecekken, Satış İrsaliyesi girerken bulunduğu günden 30 gün öncesi ve sonrasına kayıt girişinde bulunabileceğine dair tanımlama yapılmıştır.

mutes tarihkitleme-3
mutes tarihkitleme-4
mutes tarihkitleme-5
mutes tarihkitleme-6

You may also like